Pętla Żuławska to sieć szlaków wodnych, które znacznie różnią się od siebie. Mamy tu kapryśną Wisłę z wartkim nurtem. Mamy meandrujący leniwie Nogat i Szkarpawę, a także mniejsze, ukryte w zaroślach rzeczki i kanały, eksplorowane przez kajakarzy. Mamy wreszcie Zalew Wiślany, nazywany przez doświadczonych żeglarzy przedsionkiem Bałtyku. Dzięki temu droga wodna Pętli jest ciekawa zarówno dla miłośników kajakarstwa, jak i dla mniej lub bardziej doświadczonych motorowodniaków. Pływają tu łodzie wiosłowe, jachty, barki turystyczne zwane hausbotami, tramwaje wodne, a także większe statki żeglugi handlowej i pasażerskiej.

Pętla Żuławska – rzeką czy kanałem?

Główny szlaki wodny to trójkąt, tworzony przez rzeki Wisłę, Nogat i Szkarpawę. Stąd pochodzi nazwa Pętla Żuławska. Z głównego szlaku przez śluzę Przegalina i Wisłę Martwą możemy dopłynąć do Gdańska. Można równie dobrze zboczyć na śluzę Gdańska Głowa i Szkarpawą dopłynąć do Zalewu Wiślanego, a dalej rzeką Elbląg i Kanałem Elbląskim aż do Pojezierza Iławskiego. Równie ciekawa jest dzika Wisła Królewiecka, którą mniejsze jednostki mogą dotrzeć z Rybiny na Zalew Wiślany. Mamy też pochodzący z XV wieku Kanał Jagielloński. Łączy on rzekę Elbląg z Nogatem i jest ciekawą alternatywą dopłynięcia z Elbląga na Nogat, gdy nie chcemy tłoczyć się z innymi jednostkami na wodzie Zatoki Elbląskiej.

Dla kogo rzeki, a dla kogo Zalew Wiślany?

Zalew Wiślany to duży akwen wodny, zaliczany do morskich wód wewnętrznych. Oznacza to konieczność zapoznania się ze znakami nawigacji morskiej i portowej. Dodatkowym utrudnieniem są występujące tu często silne wiatry i wysokie fale. Żeglugę po Zalewie Wiślanym polecamy raczej doświadczonym żeglarzom z patentem co najmniej żeglarza jachtowego.

Załogi bez doświadczenia żeglarskiego i bez uprawnień poczują się bezpieczniej na rzekach Pętli Żuławskiej. Na wszystkich wodach należy zachować zdrowy rozsądek oraz pokorę przed wodą i wiatrem.

Pętla Żuławska – czym pływamy?

Większość głównych szlaków wodnych dostępnych jest dla jednostek balastowo-mieczowych i balastowych, o zanurzeniu do 1,2 metra. Wprawdzie głębokość głównych szlaków wynosi do 1,6 metra, ale jednostki o zanurzeniu większym niż 1,2 metra nie będą mogły swobodnie żeglować po wszystkich szlakach i wpływać do wszystkich przystani tj. np. Nowa Pasłęka, Braniewo czy Piaski.

Szlaki wodne dla jednostek o zanurzeniu powyżej 1 metra to m.in. Szkarpawa, Kanał Jagielloński, rzeka Elbląg, Nogat, jezioro Druzno, Kanał Elbląski.

Jachty o zanurzeniu nieprzekraczającym 1 metra, mogą pływać po Wiśle Królewieckiej (płycizny w ujściu do Zalewu Wiślanego), Pasłęce, Tudze, Dzierzgoniu, górnym odcinku Motławy. Ograniczeniem żeglugi jachtami będzie niski prześwit pod mostkami i kładkami lub linie energetyczne.

Szlaki dla kajakarzy

Kajakarze mogą pływać po głównych szlakach oraz bocznymi, mniejszymi rzekami, tam gdzie byłoby za płytko dla większych jednostek.

Rzeki dla kajakarzy: górna Motława, Linawa, Tuga i Święta, Liwa, Cieplicówka, Pasłęka.

Skip to content