W dniu 5 października 2020 r. miało odbyć się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, jednakże w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną podjęta została decyzja o rezygnacji ze spotkania. Wystąpienia, które miały mieć miejsce podczas spotkania konsultacyjnego zostały nagrane i zamieszczone na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni. https://www.umgdy.gov.pl/?p=37741
Zachęcamy do zapoznania się prezentacjami oraz dokumentami. Przypominamy, że uwagi do zamieszczonej dokumentacji wstępnego projektu planu i Prognozy można przesyłać do dnia 16 października 2020 r. na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl.
Skip to content