KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku Nr 1/2021 dotyczący wyłączenia z eksploatacji, na sezon zimowy, wrót przeciwpowodziowych oraz śluzy Biała Góra na rz. Nogat.
W dniu 8 stycznia 2021 zostanie wyłączona z eksploatacji na sezon zimowy śluza Biała Góra oraz zostaną zamknięte wrota przeciwpowodziowe na rzece Nogat (km 0 + 400)
Skip to content