KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku nr 5/2021 dotyczący zamknięcia dróg wodnych z uwagi na występowanie zjawisk lodowych.
Z uwagi na występowanie zjawisk lodowych z dniem 2 lutego 2021r. zamyka się dla żeglugi śródlądowej administrowane drogi wodne:
• Szkarpawy ( od km 000 + 000 do km 25 + 400)
• Nogat ( od km 000 + 000 do km 62 + 000)
• Wisła Królewiecka ( od km 000 + 000 do km 11 + 900)
• Tuga od km 000 + 000 do km 10 + 900)
• Kanał Jagielloński ( od km O + 000 – do km 4+700)
• Jezioro Drużno ( od km O + 000 do km 7 + 400)
• System Kanału Elbląskiego
• Elbląg (obszar administrowany przez RZGW Gdańsk)
W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 — 16:00:
• z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Nowym Dowrze Gdańskim i P.O. kierownika Nadzoru Wodnego w Malborku w sprawie informacji dotyczącej Wisły Królewieckiej, Tugi, Nogatu i Szkarpawy (tel. 603 686 328),
• z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Elblągu w sprawie informacji dotyczących rzeki Elbląg, Jeziora Drużno, Kanału Jagiellońskiego i systemu Kanału Elbląskiego (tel. 55 323 44 65)
lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://gdansk.wody.gov.pl.
Skip to content