KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku nr 6/2021 dotyczący zamknięcia drogi wodnej rzeki Brdy z uwagi na występowanie zjawisk lodowych.
Z uwagi na występowanie zjawisk lodowych na rzece Brdzie, z dniem 9 lutego 2021r. zamyka się dla żeglugi śródlądowej drogę wodną Brda na odcinku w km 0+000 – 14+800 wraz z dwiema zlokalizowanymi na nim śluzami tj. śluzą Czersko Polskie oraz śluzą Miejską nr 2 w Bydgoszczy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 — 16:00:
• z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy pod nr tel. 52 365 21 90
lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https:gdansk.wody.gov.pl.
Skip to content