Prezes Wód Polskich podpisał umowy na wykonanie kluczowych inwestycji budowlanych. Celem ich jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze 1900 hektarów pól uprawnych i terenów zurbanizowanych w powiatach puckim i gdańskim. Kontrakty dotyczą inwestycji:

  • przebudowa przepompowni w m. Rekowo i Mrzeziny w powiecie puckim – wykonawcą jest Melbud S.A.
  • przebudowa przepompowni w Koszwałach w powiecie gdańskim – wykonawca to B&W Usługi Ogólnobudowlane,
  • budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim w powiecie gdańskim.

Łączna wartość 4 umów to 23 mln zł. Prace budowlane potrwają do października 2021 r.
Nowoczesne budowle hydrotechniczne pozwolą odprowadzić nadmiar wody z pól, powstrzymają tzw. cofkę i utrzymają właściwy poziom wody w kanałach, przyczyniając się tym samym do przeciwdziałania suszy.

Skip to content