Samorząd Województwa Pomorskiego, realizując przedsięwzięcie strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe zaprasza właścicieli, operatorów i zarządców OGÓLNODOSTĘPNYCH wykonanych przystani, stanic oraz pomostów kajakowych do NIEODPŁATNEGO zgłaszania i rejestracji swojej oferty w bazie przystani kajakowych, funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://kajaki.pomorskie.eu/pl_PL/dodaj-obiekt-do-bazy1.

Zgłoszenie należy wysłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym, na adres mailowy: kajaki@pomorskie.eu.

ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA W BAZIE SĄ BEZPŁATNE.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria oferty zostaną po weryfikacji ujęte w bazie danych przystani, pomostów i stanic kajakowych, działających na terenie województwa pomorskiego. Baza zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.kajaki.pomorskie.eu.  dedykowanej dla promocji turystyki kajakowej.  W każdym momencie po wpisie do bazy można zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w bazie. Rezygnacja nie powoduje żadnych konsekwencji. Szczegółowe informacje o procedurze naboru i weryfikacji zgłoszeń oraz zasadach funkcjonowania bazy danych znajdują się w Regulaminie naboru.

Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie należy wysłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym, na adres: kajaki@pomorskie.eu w terminie do: 9 kwietnia 2021 r.

Skip to content