W dniu 22.06.2021 r. Burmistrz Miasta Krzysztof Swat podpisał umowę z firmą TSG Polska Sp. z o.o, Narwicka 1, 80-557 Gdańsk , na realizacje robót budowlanych w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej.

Prace będą realizowane w kilku etapach w terminie do końca 2022r. Zakres objęty umową to m.in.: rozbiórka istniejącego hangaru oraz budynku klubowego, budowa kompleksowo wyposażonego budynku do obsługi portu z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu, budowa pomostu pływającego na 13 stanowisk, wyposażenie obiektu w zintegrowanym systemem poboru opłat oraz zakup wózka widłowego.

Wartość umowy ogółem brutto: 7 605 090,00 zł

Dofinansowanie UE: 5 255 550,00 zł

Wkład własny gminy: 927 450,00 zł

Koszt niekwalifikowalny: 1 422 090,00 zł , co stanowi 23% podatku VAT, który zostanie w 100% odzyskany przez gminę.

Poza umową z aktualnie wyłonionym Wykonawcą, do realizacji pozostanie: wyposażenie portu w żurawia portowego, pozostałe prace budowlane, promocja przedsięwzięcia i udostępnienie nowoczesnej infrastruktury dla Mieszkańców i Turystów Krynicy Morskiej.

Rozbudowa portu jachtowego to długo oczekiwana inwestycja – to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i inwestycyjne, to kolejny krok we wzroście atrakcyjności turystycznej regionu i podniesienie jakości usług jakie świadczymy a przede wszystkim wykorzystanie walorów i potencjału miasta.

Trzymajmy wspólnie kciuki za pomyślność inwestycji!!!

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Pętla Żuławska-rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” Umowa nr: RPPM.08.04.00-22-0008/18-00, współfinansowane ze środków RPO-WP na lata 2014-2020

Skip to content