Z udziałem wicemarszałka województwa pomorskiego Józefa Sarnowskiego odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano projekt edukacji morskiej „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.

– W trakcie spotkania rozmawialiśmy o szczegółach partnerskiego projektu, w którym uczestniczyć będą uczniowie oraz nauczyciele z trzech gmin. W projekt, poza naszą gminą, zaangażowani będą również przedstawiciele gmin Trąbki Wielkie i Suchy Dąb. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie 270 uczniów i 27 nauczycieli – informuje Janusz Goliński. – Beneficjenci projektu będą poznawać nie tylko teorię, ale również praktykę, dzięki czemu poznają tajniki sztuki żeglarskiej. Mam nadzieję, że posłużą temu łodzie, które otrzymaliśmy w ramach projektu Samorządu Województwa Pomorskiego „100 łodzi żaglowych na stulecie zaślubin Polski z morzem”.

Warto jeszcze zauważyć, że edukacyjne przedsięwzięcie w całości zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a łączna wartość projektu opiewa na kwotę blisko 800 000 zł.

Wójt Janusz Goliński na przystani z Błotniku gościł także Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Janusza Frąckowiaka – specjalistę od spraw związanych z żeglarstwem.

– Przystań w Błotniku doskonale promuje gminę Cedry Wielkie, która z kolei może służyć za wzór do naśladowania. Widać, że tutaj wiedzą, jak promować, a co najważniejsze – jak zaszczepić żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży. W projekcie uczestniczą gminy, które chciały, ale które też miały do tego odpowiednie warunki – mówi nam Józef Sarnowski.

Adam Krawiec podkreślił, że realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie władz samorządu województwa pomorskiego.

– Nie jest to oczywiście jedyny taki projekt realizowany na Pomorzu. Łącznie samorząd województwa pomorskiego wyasygnował na edukację morską kilkanaście milionów złotych. Pomorze ma odpowiedni klimat do tego, aby kluczowe kompetencje uczniów rozwijać na wodzie. Ważny jest również fakt, że będzie wspierać w tej dziedzinie również nauczycieli – dodaje Adam Krawiec.

– Chcielibyśmy, aby dzieciaki nauczyły się przede wszystkim pływać, ale również korzystać z łodzi. Są to nasze marzenia, ale też zadania, które będą realizowane w ramach projektu – mówi Janusz Frąckowiak.

– W ramach zajęć lekcyjnych wprowadzone będą do klas IV i V dodatkowe zajęcia z edukacji morskiej. Przygotowane zostaną też skrypty, które będą służyły do wplecenia w przedmioty podstawowe – a więc biologię, historię, geografię czy fizykę – gotowych materiałów z elementami żeglarstwa – tłumaczy nam Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. – Już w lipcu i sierpniu w zakresie uzyskania patentów mają być przeszkoleni nauczyciele szkół biorących udział w projekcie. Dodam, że jego finałem będą rejsy, w których będzie mogło uczestniczyć 180 dzieciaków.

Skip to content