Samorząd Województwa Pomorskiego sporządził opracowanie „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”, którego głównym celem jest diagnoza stanu turystyki wodnej w regionie, w tym identyfikacja barier i problemów rozwoju turystyki, a następnie określenie potrzeb i możliwości jej dalszego rozwoju.

W ramach Koncepcji określono 8 produktów turystycznych: Pomorskie Szlaki Kajakowe (etap 2), Pętla Żuławska (etap 3), Bezpieczne miejsca kąpieli, Morze Żagli, Kraina Jezior Wdzydzkich, Kraina Jezior Charzykowskich, Kółko Raduńskie.

Łącznie w ramach produktów kajakowego i żeglarskich zidentyfikowano 596 zadań na obiektach istniejących (w tym dla 183 wskazano potrzebę rozbudowy lub doposażenia) oraz 82 zadania związane z nowymi lokalizacjami, natomiast w ramach kąpieliskowego produktu turystycznego zidentyfikowano 262 zadania. Koncepcja rekomenduje również uznanie 11 lokalizacji za strategiczne obszary rozwoju infrastruktury żeglarskiej.

Dokument dostępny jest tutaj: https://pbpr.pomorskie.pl/2021/07/turystyka-wodna-w-wojewodztwie-pomorskim

Skip to content