Przebudową portu rybackiego we Fromborku nad Zalewem Wiślanym jest zainteresowanych sześć firm. Urząd Morski w Gdyni otworzył oferty w przetargu na tę inwestycję. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na nią, to 28 mln zł.

Oferty w przetargu złożyło w sumie sześć firm: NDI S.A. (ponad 23 mln zł), Strabag (ponad 19 mln zł), Doraco sp. z o. o. (ponad 16 mln zł), Roverpol sp. z o. o. (ponad 24 ml zł), Intop (ponad 18 mln zł) oraz Erbud S.A. (około 18 mln zł).

– Nie wybrano jeszcze firmy, która zajmie się remontem fromborskiego portu. Aktualnie trwają prace komisji przetargowej – informuje Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak podaje Urząd Morski w Gdyni, fromborska inwestycja jest jedną z tych, które mają poprawić infrastrukturę portową i zabezpieczenia przeciwpowodziowe w rejonie Zalewu Wiślanego. Zakończono budowę wału w Krynicy Morskiej, a w toku jest przebudowa przystani pasażerskiej. Oprócz portu rybackiego we Fromborku, prace mają być prowadzone także w porcie rybackim w Nowej Pasłęce.

Co po przebudowie ma się zmienić we fromborskim porcie? Przebudowane mają zostać m.in. nadbrzeża. Zwycięzca przetargu będzie musiał najpierw wykonać prace rozbiórkowe, następnie kafarowe i żelbetowe, wykonać nową nawierzchnię nabrzeży wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i deszczowymi. Ponadto prace obejmą remont obu falochronów i opasek brzegowych, a także podłączenie nowej sieci wodociągowej na potrzeby przeciwpożarowe. Zamontowane zostanie też nowe wyposażenie hydrotechniczne i oznakowanie. Piaszczysty urobek z czerpalnych robót ma być przez wykonawcę przeznaczony do utylizacji lub wykorzystany do umocnienia brzegu. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację inwestycji.

żródło: portEL.pl

Skip to content