Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że trwają prace związane z budową wrót sztormowych na rzece Tudze. Czas trwania realizacji inwestycji został przedłużony. W związku z powyższym szerokość szlaku żeglownego na ocinku budowy (rzeka Tuga w km 0+000 – 0+723) pozostanie organiczona do 4,00 m do dnia 30 listopada 2022 r.

Skip to content