Operator Urządzeń Obiektów Zwodzonych mostu zwodzonego w Sobieszewie zgłosił usunięcie awarii. Od godz. 14.00 dnia 19 stycznia 2023 r. most jest sprawny technicznie, dostępny dla ruchu kołowego, pieszego oraz żeglugi zgodnie z harmonogramem zwodzenia.

Skip to content