Z uwagi na czasową poprawę warunków atmosferycznych i brak zjawisk lodowych na Wiśle i Martwej Wiśle, przedłuża się ważność komunikatu nr 01/2023 do dnia 29.01.2023 r. Wszystkie warunki i ograniczenia zapisane w przywołanym komunikacie pozostają w mocy.
Przypominamy komunikat nr 01/2023: „…otwiera się z ograniczeniami dla żeglugi drogę wodną rzeki Martwej Wisły oraz drogę wodną rzeki Wisły od km 680+000 (poniżej ujścia rzeki Zgłowiączki) do km 942+300 (granica z morskimi wodami wewnętrznymi).
Ograniczenia wynikają z niepełnego oznakowania nawigacyjnego, które będzie uzupełniane i korygowane w późniejszym okresie, po ustąpieniu zagrożenia wystąpienia zjawisk lodowych. Istnieje ryzyko wystąpienia zjawisk lodowych oraz prawdopodobieństwo obniżenia się stanów wody poniżej stanów wymaganych dla zapewnienia wymaganej klasy żeglownej.”
Skip to content