Żeglarski Szlak Kulturowy Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego będzie szansą na doinwestowanie infrastruktury dla wodniaków. Ma także pomóc w promowaniu tej części kraju.

Tak uważają sygnatariusze listu intencyjnego, który zaczyna przedsięwzięcie z udziałem Wód Polskich oraz samorządów i lokalnych organizacji. Uczestników jest wielu, bo ożywienie dróg wodnych oraz otwarcie na Bałtyk daje duże możliwości na rozwijanie turystyki na tym rozległym obszarze.

List został podpisany w Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu.

Takie porozumienie ożywi ten teren, pozwoli także na rozbudowę bazy żeglarskiej i turystycznej – uważa Jacek Michalski, prezes Stowarzyszenia Żuławy i burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

Podobnego zdania jest Zbigniew Michalak, burmistrz Ostródy oraz prezes Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Uczestników jest wielu, bo ożywienie dróg wodnych oraz otwarcie na Bałtyk daje duże możliwości na rozwijanie turystyki wodnej na tym rozległym obszarze. Beneficjentami będą na pewno samorządy, które na pewno będą chciały realizować różne przedsięwzięcia związane z turystyką i kulturą. A Wody Polskie też będą chciały uczestniczyć w podziale tego tortu inwestycyjnego – wyjaśnił Andrzej Winiarski, dyrektor Wód Polskich w Gdańsku.

Szlak Kulturowy Delty Wisły będzie przebiegał przez dwa województwa: warmińsko-mazurskie i pomorskie.

żródło : radio olsztyn

Skip to content