Z uwagi na czasową poprawę warunków atmosferycznych i brak zjawisk lodowych na Wiśle i Martwej Wiśle, czasowo od dnia 20.02.2023 r. do dnia 5.03.2023 r. otwiera się z ograniczeniami dla żeglugi drogę wodną rzeki Martwej Wisły oraz drogę wodną rzeki Wisły od km 680+000 (poniżej ujścia rzeki Zgłowiączki) do km 942+300 (granica z morskimi wodami wewnętrznymi).
 Ograniczenia wynikają z niepełnego oznakowania nawigacyjnego, które będzie uzupełnianie i korygowane w późniejszym okresie, po ustąpieniu zagrożenia wystąpienia zjawisk lodowych.
Istnieje ryzyko wystąpienia zjawisk lodowych oraz prawdopodobieństwo obniżenia się stanów wody poniżej stanów wymaganych dla zapewnienia odpowiedniej klasy żeglownej.
Więcej informacji: https://gdansk.wody.gov.pl
Skip to content