Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od dnia 3.04.2023 r. otwiera się dla żeglugi następujące drogi wodne pozostające w zarządzie RZGW Gdańsk:
1. RZEKA WISŁA:
➡ w km 936+000-942+000
Głębokość tranzytowa 2 m przy stanie wody na wodowskazie Przegalina – 564 cm.
➡ w km 830+000-936+000
Głębokość tranzytowa 2,5 m przy stanie wody na wodowskazie Korzeniewo – 372 cm.
➡ w km 718+000-830+000
Głębokość tranzytowa 1,5 m przy stanie wody na wodowskazie Toruń – 330 cm, Fordon – 321 cm, Chełmno – 358 cm.
➡ w km 680+000-718+000
Znaki pływające na tym odcinku wystawione będą po osiągnięciu stanów wody na wodowskazie Toruń poniżej 300 cm. Na tym odcinku gwarantujemy przeprowadzenie jednostek po uprzednim powiadomieniu telefonicznym (zgłoszenia w godzinach pracy od 7:00 do 15:00, z dwudniowym wyprzedzeniem, przyjmuje, Jarosław Wachowski, tel. 501 371 480). ☎
2. RZEKA MARTWA WISŁA w km 0+000-11+500 wraz z odnogą do przystani Błotnik:
➡ Głębokość tranzytowa 3,2 m przy stanie wody na wodowskazie Sobieszewo – 524 cm.
➡ Głębokość tranzytowa na odnodze do przystani Błotnik (dł. 2,5 km) 3,2 m przy stanie wody na wodowskazie Sobieszewo – 524 cm.
• Śluza Przegalina Południowa (km 0+550)
Czynna od poniedziałku do piątku godz. 7:00-15.00.
Śluzowania jednostek poza wyżej wymienionymi godzinami pracy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu (najpóźniej dwa dni robocze wcześniej do godz. 15.00).
☎ Kontakt telefoniczny do operatorów: tel. 58 323 93 76, 786 876 453.
☎ Śluzę nadzoruje Kierownik Węzła Hydrotechnicznego Przegalina, tel. 506 129 588.
3. RZEKA BRDA w km 0+000-12+400:
➡ Głębokość tranzytowa na odcinku 0+000-1+400 wynosi 2,8 m przy stanie wody na wodowskazie dolnego stanowiska śluzy Czersko Polskie – 324 cm
➡ Głębokość tranzytowa na odcinku 1+400-12+400 wynosi 1,5 m przy stanie wody na wodowskazie dolnego stanowiska śluzy miejskiej – 232 cm.
• Śluza Czersko Polskie (na połączeniu rz. Brdy z Wisłą, km 1+400), czynna:
– od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00;
– w soboty, niedziele i święta w godz. 9.00 do 19.00.
Jednocześnie informujemy, że na śluzie Czersko Polskie:
1. Śluzowania będą się odbywały wyłącznie w przypadku występowania poziomów równych lub wyższych od NWŻ (stan 150 cm na wodowskazie stanowiska dolnego śluzy);
2. Po godz. 15.00 śluzowania mogą się odbywać po wcześniejszym powiadomieniu operatora obiektu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (operator jest dostępny pod nr tel. 501 371 102 w godz. od 7.00 do 15.00).
• Śluza Miejska nr 2 (km 12+400) do końca kwietnia nieczynna z powodu prac remontowych.
4. RZEKA SZKARPAWA w km 0+000-25+400:
➡ Głębokość tranzytowa 2,5 m przy stanie wody na wodowskazie Tujsk – 544 cm
• Śluza Gdańska Głowa (km 0+200) Czynna od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00.
Śluzowania jednostek poza wyżej wymienionymi godzinami pracy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu (najpóźniej dwa dni robocze wcześniej do godz. 14.00).
☎ Kontakt telefoniczny do operatorów: tel. 55 247 17 07, 735 094 723.
☎ Śluzę nadzoruje Kierownik Węzła Hydrotechnicznego Przegalina , tel. 506 129 588.
5. RZEKA WISŁA KRÓLEWIECKA w km 0+000-11+500:
➡ Głębokość tranzytowa 1,7 m przy stanie wody na wodowskazie Tujsk – 536 cm.
Jednocześnie informujemy, że most zwodzony na Wiśle Królewieckiej w miejscowości Rybina w dalszym ciągu pozostaje nieczynny.
6. RZEKA NOGAT w km 0+000-62+000:
➡ Głębokość tranzytowa na odcinku 0+000-14+500 wynosi 1,8 m przy stanie wody na wodowskazie dolnego stanowiska śluzy Biała Góra – 188 cm.
➡ Głębokość tranzytowa na odcinku 14+500-24+000 wynosi 2 m przy stanie wody na wodowskazie dolnego stanowiska śluzy Szonowo – 476 cm.
➡ Głębokość tranzytowa na odcinku 24+000-38+600 wynosi 1,9 m przy stanie wody na wodowskazie dolnego stanowiska śluzy Rakowiec – 208 cm.
➡ Głębokość tranzytowa na odcinku 38+600-62+000 wynosi 1,7 m przy stanie wody na wodowskazie dolnego stanowiska śluzy Michałowo – 526 cm.
Czynne są śluzy:
Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo:
– od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00;
– w soboty, niedziele i święta: zamknięte.
(śluzowania jednostek towarowych od poniedziałku do piątku poza wyżej wymienionymi godzinami pracy nie jest możliwe).
Kontakt telefoniczny na śluzy kaskady Nogatu:
☎ Śluza Biała Góra (55) 277 16 91, 797 511 541
☎ Śluza Szonowo (55) 272 20 49, 509 219 551
☎ Śluza Rakowiec (55) 272 83 71, 515 549 552
☎ Śluza Michałowo (55) 247 14 17, 511 603 316
Skip to content