Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od dnia 21.04.2023 r. otwiera się dla żeglugi następującą drogę wodną pozostającą w zarządzie RZGW Gdańsk:
Kanał Jagielloński w km 0+000-4+700
Głębokość tranzytowa na odcinku wynosi 2,1 m przy stanie wody na wodowskazie dolnego stanowiska śluzy Michałowo – 532 cm.
Skip to content