Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że
od dnia 29.04.2023 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.
➡ Kanał Elbląski — droga wodna Miłomłyn — jezioro Drużno (km 0+000-1+000)
✅ kl. la – najmniejsza głębokość wody 1,7 m przy stanie wody 916 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn
➡ Kanał Elbląski (Iławski) — droga wodna Miłomłyn — jezioro Jeziorak (km 0+000-32+200)
✅ kl. la – najmniejsza głębokość wody 1,5 m. Jezioro Dauby, Jeziorak kl. II – głębokość tranzytowa 2,0 m przy stanie wody 916 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn
➡ Kanał Elbląski — droga wodna Miłomłyn — jezioro Szeląg (km 0+000-31+300)
✅ kl. la – najmniejsza głębokość wody 1,7 m. Jezioro Drweckie, Szeląg kl. II – głębokość tranzytowa 2,0 m. Jezioro Pauzeńskie (Puzy) kl. II – głębokość tranzytowa 1,8 m
➡ Kanał Elbląski, kanał Dobrzycki — droga wodna jezioro Jeziorak — jezioro Ewingi (km 0+000-17+700)
✅ kl. la – najmniejsza głębokość wody 1,8 m. Jezioro Jeziorak, Ewingi kl. II – głębokość tranzytowa 2,0 m przy stanie wody 916 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn
❗ Uwaga, powyższe ograniczenia w głębokościach tranzytowych odnoszą się do stanu wód w dniu 18.04.2023 r.
➡ Śluzy Kanału Elbląskiego na szlaku Miłomłyn
🔘Śluza Miłomłyn (km 0+000)
▶ od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
▶ w soboty, niedziele i święta w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
🔘Śluza Zielona (km 4+620)
▶ od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
▶ w soboty, niedziele i święta w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
🔘Śluza Ostróda (km 15+400)
▶ od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
▶ w soboty, niedziele i święta w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
🔘Śluza Mała Ruś (km 19+130)
▶ od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
▶ w soboty, niedziele i święta w godz. od 10.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
Śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny ma na celu oszczędzanie wody na okres niedoborów w sezonie szczytu letniego.
Kontakt telefoniczny:
☎ Śluza Miłomłyn, tel. 501 371 014
☎ Śluza Zielona, tel. 503 487 672
☎ Śluza Ostróda, tel. 89 646 25 23
☎ Śluza Mała Ruś, tel. 89 646 11 73
☎ Nadzoruje Nadzór Wodny Ostróda, tel. 89 646 25 23, Kierownik Nadzoru Wodnego, tel. 572 338 376
Skip to content