Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że droga wodna rzeki Wisły w km 680+000-718+000 została oznakowana znakami pływającym. Głębokość tranzytowa 1,7 m przy stanie wody na wodowskazie Toruń – 331 cm.

Skip to content