Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od dnia 8.05.2023 r. śluza Przegalina Południowa i śluza Gdańska Głowa pracować będą zgodnie z poniższą informacją.
➡ Śluza Przegalina Południowa (km 0+550)
– od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00
– w soboty, niedzielę i święta w godz. od 7.00 do 19.00
Śluzowania jednostek poza wyżej wymienionymi godzinami pracy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu (najpóźniej dwa dni robocze wcześniej do godz. 15.00).
☎ Kontakt telefoniczny do operatorów: 58 323 93 76, 786 876 453
☎ Śluzę nadzoruje Kierownik Węzła Hydrotechnicznego Przegalina: 506 129 588
❗Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego napełnienia Bałtyku, Zalewu Wiślanego i utrzymujących się silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki od morza, Zalewu Wiślanego śluza Przegalina Południowa może zostać czasowo zamknięta dla żeglugi bez wydania wcześniejszego komunikatu nawigacyjnego. Powyższe procedury wynikają ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji należy upewnić się telefonicznie na śluzie, czy obiekt nie jest czasowo zamknięty.
➡ Śluza Gdańska Głowa (km 0+200)
– od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00
– w soboty, niedziele i święta w godz. 7.00 do 19.00
Śluzowania jednostek poza wyżej wymienionymi godzinami pracy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu (najpóźniej dwa dni robocze wcześniej do godz. 14.00).
☎ Kontakt telefoniczny do operatorów: 55 247 17 07, 735 094 723
☎ Śluzę nadzoruje Kierownik Węzła Hydrotechnicznego Przegalina, tel. 506 129 588.
❗Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego napełnienia Bałtyku, Zalewu Wiślanego i utrzymujących się silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki od morza, Zalewu Wiślanego śluza Gdańska Głowa może zostać czasowo zamknięta dla żeglugi bez wydania wcześniejszego komunikatu nawigacyjnego. Powyższe procedury wynikają ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji należy upewnić się telefonicznie na śluzie, czy obiekt nie jest czasowo zamknięty.
Skip to content