Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w dniu 12 maja 2023 r. wystąpiła awaria lewego skrzydła śluzy Przegalina Południowa. W związku z tym do usunięcia awarii śluzowane będą jednostki o szerokości do 5,8 metra.
O usunięciu awarii poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów
Skip to content