Obowiązujące ograniczenia prędkości

Jednostki pływające (jachty, łodzie motorowodne, skutery wodne itp.) powinny poruszać się z prędkością bezpieczną, nie większą niż:

ok. 13 km/h (7 węzłów)

Martwa Wisła w granicach portu morskiego Gdańsk (Nowy Port – Górki Zachodnie)

nie ogranicza nie prędkości statków

Martwa Wisła od km 0 do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi km 11,5

ok 7,4 km/h (4 węzły)

Motława od Polskiego Haka do Mariny Gdańsk i Mosty Zielonego

ok 7,4 km/h (4 węzły)

Rzeka Elbląg od prawego światła wejściowego (latarnia zielona) do mijanki Batorowo (6 km)

ok. 5,5 km/h (3 węzły)

Rezka Elbląg od mijanki Batorowo do bez. Druzno

ok 7,4 km/h (4 węzły)

Tory podejściowe do portów Zalewu Wiślanego

nie ogranicza się prędkości statków, jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej

Wisła od ujęcia rzeki Wdy km 813,5 do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi km 941,13 (ujście do zatoki)

12 km/h jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej

Nogat do km 0 do ujścia do Zalewu Wiślanego

12 km/h jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej

Szkarpawa od km 0 do ujścia do Zalewu Wiślanego 

10 km/h jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej

Kanał Jagielloński od połączenia rzeka Elbląg do rzeki Nogat

Kapitanaty portów morskich mogą zezwolić jednostkom na przekroczenie prędkości, jeżeli jest to konieczne dla wykonywania prawidłowych manewrów lub jeżeli taka konieczność wynika ze szczególnych właściwości technicznych statku.
Należy mieć na uwadze, że w żegludze śródlądowej, na drogach wodnych stosunkowo rzadko określa się parametr prędkości, większą wagę przywiązuje się do wielkości fali, jaką tworzy płynący statek. Jednostki pływające powinny dostosować prędkość ruchu w taki sposób, aby nie wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika, mogących spowodować uszkodzenie statków na postoju lub w drodze, a także uszkodzenia budowli wodnych i umocnień brzegowych. Statki powinny w odpowiednim czasie zmniejszyć prędkość, jednak nie poniżej prędkości zapewniającej zachowanie sterowności. Na drodze wodnej szczegółowo określone są miejsca, gdzie należy zwolnić i nie wolno wytwarzać wysokiej fali. Pozostałe miejsca wymagające ochrony przed wysoką falą są oznakowywane stosownymi znakami nawigacyjnymi.

Stowarzyszenie Żuławy
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792182998
KRS 0000115819

Skip to content