Jak bezpiecznie żeglować po Pętli Żuławskiej

Szlaki wodne Pętli Żuławskiej znacznie różnią się od siebie. Specyfika naszego pływania, ewentualne utrudnienia czy nawet odrębne przepisy, będą więc zależne tego, na jakim akwenie czy na jakiej rzece będziemy żeglować. Szlaki wodne Pętli możemy podzielić na kilka rodzajów: a) morskie wody wewnętrzne (Zalew Wiślany), b) kanały, c) rzeki, d) szlaki „na uboczu” (rzeki i kanały, po których żeglowanie jest utrudnione albo wręcz niemożliwe niż na pozostałych szlakach). Dodatkowo, szlaki wodne mogą się różnić pod względem nawigacyjnym. Możemy wyróżnić: wody portowe, wody śródlądowe, wody stojące (zalewy, jeziora, kanały, rzeki bez prądu lub z minimalnym prądem), wody płynące (rzeki gdzie występuje silny prąd).
Przepisy nie nakładają posiadania specjalnych uprawnień. Na rzekach Pętli istnieje możliwość wypożyczenia jachtów – hausebotów bez patentów motorowodnych czy żeglarskich.

Podstawowe zasady żeglugi

Na wodach śródlądowych pływanie dozwolone jest od świtu do zmierzchu. Godziny pływania uzależnione są także od godzin otwarcia śluz i mostów. Przed wypłynięciem należy sprawdzić jaki odcinek uda się przepłynąć w ciągu dnia i stosownie do tego zaplanować nocleg. Ważną rzeczą jest odpowiedni zapas paliwa – nadwodnych stacji benzynowych wciąż jest bardzo niewiele, a kupienie paliwa często oznacza bardzo długi spacer. Z reguły możemy płynąć całą szerokością rzeki, niewielkie przykosy często są „oznakowane” roślinnością wodną. Zasada ta dotyczy także dolnej Wisły, od 989 kilometra do Przekopu Wisły. Płycizny, poza torem wodnym występują na Martwej Wiśle, na odcinku od śluzy Przegalina do mostu pontonowego w Sobieszewie.

Godziny pływania

Na wodach śródlądowych pływanie dozwolone jest od świtu do zmierzchu. Godziny pływania uzależnione są także od godzin otwarcia śluz i mostów. Przed wypłynięciem należy sprawdzić jaki odcinek uda się przepłynąć w ciągu jednego dnia i odpowiednio zaplanować postój. Jednostką motorową pokonujemy średnio 6–8 km na godzinę, jachtem żaglowym średnio 5-6 km na godzinę.

Jachty o większym zanurzeniu niż 1,2 metra mogą swobodnie żeglować po Martwej Wiśle, Śmiałej Wiśle, Motławie (w części staromiejskiej) i po wodach portowych Gdańska.

Dostępność szlaków wodnych

Większość głównych szlaków wodnych dostępnych jest dla jednostek balastowo-mieczowych i balastowych, o zanurzeniu do 1,2 metra (mimo „nominalnej” większej głębokości, przeważnie do 1,6 metra, jednostki o zanurzeniu większym niż 1,2 metra nie będą miały swobody żeglugi). Należą do nich m.in. Szkarpawa, Kanał Jagielloński, rzeka Elbląg, Nogat, jezioro Druzno, Kanał Elbląski.

Jachty o zanurzeniu nieprzekraczającym 1 metra, mogą pływać po Wiśle Królewieckiej (płycizny w ujściu do Zalewu Wiślanego), Pasłęce (w 2010 roku ujście do Zalewu pogłębiono), Tudze, Tinie, Dzierzgoniu, górnym odcinku Motławy. Ograniczeniem żeglugi będzie niski prześwit pod mostkami i kładkami lub linie energetyczne.

Wisła

Brzegi Wisły są umocnione kamieniami, są jednak miejsca gdzie możemy „wylądować” na piasku. W pobliżu Przegaliny są to na przykład wnęki po stanowiskach danego promu kolejki wąskotorowej. Miejsca do lądowania możemy też poszukać pomiędzy ostrogami regulacyjnymi (poprzecznymi do linii brzegowej). Ze względu na silny prąd, podczas manewrów cumowania ustawiamy naszą jednostkę dziobem pod prąd. Ponieważ poziom wody potrafi się szybko zmieniać odradzam wciąganie naszego jachtu mocno na piasek. Może się okazać, że w międzyczasie woda opadnie o 50-80 centymetrów i nasz jacht zostanie „zamurowany” przy brzegu na dłużej. Z tego względu na Wiśle najlepiej unikać postoju „na dziko”.

Cumowanie „na dziko”

Brzegi rzek są z reguły umocnione tylko na pewnych odcinkach – faszyną, kamieniami lub palikami. Przeważnie jednak są porośnięte roślinnością i trzcinami. W pobliżu starych przyczółków mostowych, dawnych mijanek lub przystani (pozostałością po tym są zatoczki lub nagłe poszerzenia szlaku wodnego w tym miejscach), w wodzie mogą znajdować się resztki drewnianych pali lub umocnień. Podpływając do brzegu należy zachować dużą ostrożność.

Zalew Wiślany to morskie wody wewnętrzne, przeznaczone raczej dla doświadczonych żeglarzy. Załogi bez doświadczenia żeglarskiego poczują się bezpieczniej na rzekach Pętli Żuławskiej. Na wszystkich wodach należy zachować zdrowy rozsądek oraz pokorę przed wodą i wiatrem.
ŚluzyMosty

Mosty zwodzone, obrotowe, pontonowe

Występują licznie na całym szlaku Pętli Żuławskiej. Wraz ze śluzami, jazami, stacjami pomp, wrotami przeciwpowodziowymi stanowią dla wodniaków ciekawe, atrakcyjne, ale i kłopotliwe miejsca na szlaku. Kłopotliwe dlatego, że częstotliwość i harmonogram ich otwierania pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowo, zarządzanie tymi obiektami przez kilka różnych instytucji sprawia, iż nie funkcjonują one w ramach jakiegoś spójnego systemu. Wykaz tych budowli hydrotechnicznych, wraz z opisem, danymi kontaktowymi i godzinami otwarcia znajduje się na naszej stronie – tutaj

Stowarzyszenie Żuławy
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792182998
KRS 0000115819

Skip to content