7 lipca w Rybinie marszałek Mieczysław Struk przekazał władzom powiatu nowodworskiego dodatkowe 4 mln złotych ze środków unijnych na realizacje projektu: „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”.

To wsparcie jest odpowiedzą Zarządu Województwa Pomorskiego na prośbę władz powiatu nowodworskiego. Zmiany na rynku spowodowały wzrost cen wykonania zaplanowanych w projekcie zadań. Bez dodatkowych środków realizacja inwestycji byłaby bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Skip to content