1)  Zrezygnowanie z zapisów ustanawiających zakaz żeglugi turystycznej we wschodniej części akwenu Zalewu Wiślanego w ramach opracowywanego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego akwenu.  Wyznaczenie w projekcie planu toru wodnego do projektowanej przystani w Łaszce.

2)  Prawne uregulowanie obowiązku oddawania ścieków w portach i przystaniach dla właścicieli jednostek turystycznych w celu ochrony środowiska.

3)  Pogłębienie odcinka ujścia rzeki Pasłęki z uwagi na jej wypłycenie i utrudniony dostęp do przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce.

4)  Zakwalifikowanie rzeki Pasłęki jako szlaku żeglownego i uwzględnienie jej w wykazie śródlądowych dróg wodnych w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r.

5) Uruchomienie mostu zwodzonego na Kanale Pasłęki z uwzględnieniem jej obsługi i godzin pracy.

6) Skoordynowanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku kwestii dot. pracy obiektów mostowych i śluz w obszarze Pętli Żuławskiej tj. w zakresie harmonizacji czasu pracy z zarządcami obiektów.

7) Otwarcie drogi w wodnej Tugi do Nowego Dworu Gd. tj. oznakowanie obiektów mostowych, linii energetycznych i innych przeszkód, instalacja znaków kilometrażowych, publikacja komunikatów żeglugowych, w tym informacji o ograniczeniach w żegludze.

8) Konieczność podjęcia działań dot. likwidacji organicznego prześwitu pionowego mostu drogowego w Kępach na rzece Nogat, utrudniającego żeglugę jednostkom towarowym
i turystycznym.

9) Zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach wodnych będącej wynikiem nie przestrzegania przepisów żeglugowych w zakresie przekraczania prędkości i wytwarzania nadmiernej fali przez użytkowników łodzi motorowodnych i skuterów tj. ustawienie znaków informujących
o dozwolonej prędkości na szlaku, zmianę przepisów żeglugowych np. zakaz wytwarzania fali lub pływania w ślizgu, zobligowanie Policji i Urzędu Żeglugi Śródlądowej do skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów, a w szczególności kontroli prędkości jako czynnika bezpieczeństwa na wodach.

10) Podjęcie działań dot. utworzenia punktów dystrybucji paliwa dla jednostek motorowodnych jako elementu ochrony środowiska.

11) Uregulowanie w przepisach żeglugowych kwestii oznakowania prześwitu pionowego na obiektach mostowych tzw. łata odwrócona wodowskazowa m.in. z uwagi na ograniczenia wynikające z decyzji konserwatorskiej.

12) Poprawa oznakowania nawigacyjnego na Wiśle odcinek Biała Góra – Przegalina m.in.  odnowa znaków brzegowych, odmalowanie, odkrzaczenie celem odsłonięcia widoczności znaków od strony wody, oznaczanie mielizny przy wyjściu na Wisłę ze śluzy Biała Góra.

13) Stworzenie punktu wsparcia dla żeglarzy dot. udzielenia pomocy na szlakach wodnych, usuwania awarii jednostek, przeszkód.

Skip to content