Trzydziestego czerwca w Kątach Rybackich odbyło się spotkanie Pani Ewy Dąbskiej Wójt Gminy Stegna z Panem Józefem Sarnowskim. Wizytę zainicjował złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Stegna”, który stanowi odpowiedź na konkurs ukierunkowany

na kompleksowe wsparcie szkół i placówek w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej w zakresie wskazanym w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”. W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć pozalekcyjnych, doradztwa zawodowego, praktycznych zajęć żeglarskich, wycieczek, szkoleń dla nauczycieli oraz obozu żeglarskiego dla najaktywniejszych uczniów -uczestników projektu.

Skip to content