Szanowni Państwo

Świat sportu, Polski Związek Żeglarski oraz cała społeczność żeglarska nie mogą pozostać obojętne wobec zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, która dokonuje się przy pomocy Białorusi. To nie tylko pogwałcenie porządku świata jaki znamy, ale też naruszenie wszelkich zasad propagowanych przez sport i olimpijskie wartości. 

Polski Związek Żeglarski zdecydowanie popiera stanowisko Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowej Organizacji Żeglarskiej World Sailing, które dla bezpieczeństwa uczestników zaleciły, aby międzynarodowe federacje sportowe i organizatorzy imprez sportowych nie zapraszały, ani nie zezwalały na udział rosyjskich i białoruskich sportowców i oficjeli w wydarzeniach międzynarodowych. Jeśli nie jest to możliwe, choćby ze względu na bliski termin zawodów, powinni oni występować jako zawodnicy neutralni, oficjalnie nie reprezentując swego kraju, bez eksponowania narodowej flagi, hymnu, czy innych emblematów.

MKOl i World Sailing są zjednoczone w swojej misji propagowania sportu i jednoczenia świata w pokojowej rywalizacji poza wszelkimi sporami politycznymi. Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Puchary Świata oraz wiele innych imprez sportowych zwykle jednoczą sportowców, także z krajów będących czasem w stanie konfrontacji. Wojna na Ukrainie stawia jednak ruch olimpijski przed dylematem. Podczas gdy sportowcy z Rosji i Białorusi mogliby nadal uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, wielu sportowców z Ukrainy nie a takich szans z powodu ataku na ich kraj. 

Zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zostały przyjęte dzisiaj jednogłośnie zarówno przez Zarząd World Sailing i Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. W związku z powyższym postanowiliśmy nie dopuszczać żeglarzy rosyjskich i białoruskich do jakichkolwiek form rywalizacji, treningu czy amatorskiego uprawiania żeglarstwa w Polsce. Wystąpimy do właściwych ministerstw o wstrzymanie możliwości rejestracji jednostek, czy wystawiania uprawnień żeglarskich dla przedstawicieli Rosji i Białorusi. Nasi żeglarze nie będą także startować w regatach na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi. 

Apelujemy do zrzeszonych w PZŻ klubów sportowych, okręgowych związków żeglarskich, stowarzyszeń klas regatowych i innych organizacji członkowskich o zastosowanie się do powyższych wytycznych. Deklarujemy również daleko idącą pomoc żeglarzom z Ukrainy. Jesteśmy w kontakcie z Ukraińską Federacją Żeglarską i nie pozostawimy żeglarzy ukraińskich bez wsparcia. 

W imieniu Polskiego Związku Żeglarskiego chcemy  gorąco podziękować wszystkim organizacjom, klubom i żeglarzom, którzy ofiarnie i bez wahania pomagają ukraińskim żeglarzom. Wierzymy, że przykład sportu, stojącego ponad podziałami i jednoczącego różne środowiska, pozwoli ponownie doprowadzić do normalności tego co dzieje się wokół nas.  

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego 

Tomasz Chamera

Prezes PZŻ

Skip to content