W związku ze zmiana logarytmu sterującego śluzą Przegalina Południowa w dniach od 11 do 15 marca 2022 śluza będzie wyłączona w eksploatacji – brak możliwości przeprowadzenia śluzowań.

Skip to content