Od dnia 18.03.2022 otwiera się żeglugę na Martwej Wiśle.

Od dnia 16.03.2022 odcinek Martwej Wisły w kilometrze 0+00-11,500 wraz z odnogą na Błotnik 2,5 km jest przygotowany do żeglugi. Odcinek jest oznakowany, przesondowany oraz przetrałowany.

Głębokość tranzytowa na odcinku 0+00-11,500 ustalona na 3,5 m przy WZ Sobieszewo 493 cm

Głębokość tranzytowa przy odnodze do Błotnika  dł. 2,5km na 3,0m przy WZ Sobieszewo 500 cm

Skip to content