Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od dnia 15 kwietnia 2022 roku otwiera żeglugę na Wiśle.
Odcinek: 830,0 – 942,0 został oznakowany znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane.
Skip to content