Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że trwają prace związane z budową przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej w Gdańsku Sobieszewie przy ul. Nadwislańskiej 9 (obszar inwestycji to 9+550 km Martwej Wisły).
Realizacja inwestycji planowana jest do dnia 30.06.2022 r.
Na czas prowadzenia robót pozostanie zachowane tymczasowe oznakowanie nawigacyjne.
Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów.
Skip to content