Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że:
1. W dniach od 11 maja do 10 czerwca 2022 na drodze wodnej rzeki Wisły w km 873+000 prowadzone będą prace geotechniczne — wykonanie odwiertów badawczych.
Uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności oraz zwrócenie uwagi na wystawione oznakowanie żeglugowe. 1000 m w dół i w górę od miejsca prowadzonych prac wystawione zostanie oznakowanie brzegowe: znaki B.8 „Nakaz zachowania szczególnej ostrożności”, A.4 „Zakaz mijana i wyprzedzania”, A.9 „Zakaz wytwarzania fali” oraz B.7 „Nakaz nadania sygnału dźwiękowego”.
2. Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2022 r. w korycie rz. Wisły w km 928+200 do 928+300 będą wykonywane badawcze odwierty geotechniczne pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Kolnik-Elbląg (przedłużenie terminu wykonywania prac). W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do ustawionych znaków żeglugowych. Prowadzone prace nie powinny powodować znacznych utrudnień dla żeglugi oraz zagrażać jej bezpieczeństwu.
Skip to content