31 sierpnia br. odbył się odbiór techniczny oraz konserwatorski inwestycji pn.: „Budowa przystani żeglarskiej wraz z budową pływających pomostów cumowniczych na rzece Tudze z przebudową części pomieszczeń piwnicznych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na potrzeby bosmanatu w budynku Starostwa Powiatowego”. W odbiorze uczestniczyli: Pan Tomasz Kozyra oraz Pani Olga Teresińska przedstawiciele Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pan Dawid Zawadewicz kierownik budowy, jak również Pan Marcin Baźmierowski Inspektor Nadzoru oraz Pani Izabela Huk-Malinowska Kierownik Prac Konserwatorskich. Powiat Nowodworski reprezentowali Pan Jacek Gross Starosta Nowodworski, Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski, Członkowie Zarządu Pan Marcin Głowacki i Tomasz Szczepański oraz Paulina Ciszek Kierownik Wydziału Infrastruktury.  Wyremontowane pomieszczenia zostaną w okresie jesienno – zimowym wyposażone w niezbędny sprzęt m.in. meble, stoły, krzesła, sprzęt agd, co umożliwi prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Pomieszczenia bosmanatu oraz infrastruktura towarzysząca zostaną udostępnione wodniakom i mieszkańcom Powiatu od nowego sezonu żeglarskiego. Inwestycja o wartości blisko 2,6 mln złotych została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Zadanie w 85% zostało sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i w 15% z budżetu Powiatu Nowodworskiego.

Skip to content