Kończy się budowa wrót sztormowych na rzece Tudze, które mają chronić Nowy Dwór Gdański przed powodzią. Postęp prac Wody Polskie, które są inwestorem, zaprezentowały w czwartek (15 września) podczas konferencji prasowej. Zobacz zdjęcia.

Wezbrania sztormowe napływające z Zalewu Wiślanego wielokrotnie przyczyniały się do podtopień w Nowym Dworze Gdańskim. Takim sytuacjom mają zapobiec budowane na Tudze wrota.

– Mają one ochronić obszar około 100 km2, zamieszkany przez ponad 15 tysięcy osób. Znajdują się w ujściowym odcinku rzeki Tugi do Szkarpawy. Prace budowlane obejmują między innymi budowę wrót przeciwsztormowych, wykonanie robót umocnieniowych w międzywalu, budowę przelewu bocznego do kanału Pryżnik, oraz przebudowę samego kanału Pryżnik na odcinku 2,5 km – mówi Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wrota przeciwpowodziowe to żelbetowa budowla trójprzęsłowa, z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m oraz jednym przęsłem o świetle 3 m. Między przęsłami umieszczone są grodzie, które zamkną się przy nadejściu fali powodziowej. Zamykanie będzie automatyczne lub ręczne. Nadmiar wody, który zatrzymają wrota, zostanie skierowany przez budowlę przelewową i kanał Pryżnik z powrotem do Szkarpawy i Zalewu Wiślanego.

– Wrota zamkną się automatycznie, gdy poziom wody w Szkarpawie wyniesie 0,6 m n.p.m. Po osiągnięciu poziomu 0,65 m n.p.m., przelew boczny do kanału Pryżnik będzie stopniowo się otwierał. Woda przepłynie wówczas przez budowlę przerzutową i dalej poprzez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo – wyjaśnia Anna Ciszewska z Wód Polskich.

Koszt budowy wrót na Tudze to ponad 33 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 października, została ona dofinansowana ze środków unijnych.

źródło: portel.pl
Skip to content