Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w dniach 29.04-7.05.2023 r. śluzy i pochylnie będące w administracji tutejszego Zarządu będą pracować zgodnie z poniższą informacją.
✅ Pochylnie Kanału Elbląskiego
➡ Buczyniec, Kąty:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00
– w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 19.00
➡ Oleśnica, Jelenie, Całuny:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00
– w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 19.00
Śluzowania jednostek białej floty od poniedziałku do piątku poza wyżej wymienionymi godzinami pracy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu (najpóźniej dzień wcześniej do godz. 14.00).
☎ Kontakt telefoniczny na ww. pochylnie, tel. 55 248 70 92, 510 043 037
✅ Śluzy Kanału Elbląskiego na szlaku Miłomłyn
➡ Śluza Miłomłyn (km 0+000)
– od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
– w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
➡ Śluza Zielona (km 4+620)
– od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
– w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
➡ Śluza Ostróda (km 15+400)
– od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
– w soboty, niedziele i święta w godz. od 9:00 do 19:00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
➡ Śluza Mała Ruś (km 19+130)
– od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny;
– w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00 do 19.00 – śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny.
Śluzowanie jednostek pływających w cyklu co pół godziny ma na celu oszczędzanie wody na okres niedoborów w sezonie szczytu letniego.
☎ Kontakt telefoniczny:
Śluza Miłomłyn, tel. 501 371 014
Śluza Zielona, tel. 503 487 672
Śluza Ostróda, tel. 89 646 25 23
Śluza Mała Ruś, tel. 89 646 11 73
Nadzoruje Nadzór Wodny Ostróda, tel. 89 646 25 23, Kierownik Nadzoru Wodnego, tel. 572 338 376.
✅ Rzeka Brda
➡ Śluza Czersko Polskie (na połączeniu rz. Brdy z Wisłą, km 1+400)
– od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00;
– w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00 do 19.00.
☎ Kontakt telefoniczny: tel. 52 343 51 11, 501 371 102
Jednocześnie informujemy, że na śluzie Czersko Polskie:
– śluzowania będą się odbywały wyłącznie w przypadku występowania poziomów równych lub wyższych od NWŻ (stan 150 cm na wodowskazie stanowiska dolnego śluzy);
– po godz. 15.00 śluzowania mogą się odbywać po wcześniejszym powiadomieniu operatora obiektu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (operator jest dostępny pod nr tel. 501 371 102 w godz. od 7.00 do 15.00).
➡ Śluza Miejska nr 2 (km 12+400) nieczynna z powodu trwających prac remontowych.
O otwarciu śluzy poinformujemy w osobnym Komunikacie. Planowany termin otwarcia w dn. 1 maja 2023 r. Śluzy na Brdzie nadzoruje Nadzór Wodny Bydgoszcz, tel. 52 365 21 90, 508 268 299.
✅ Rzeka Martwa Wisła
➡ Śluza Przegalina Południowa (km 0+550)
– od poniedziałku do piątku godz. od 7.00 do 19.00
– w soboty, niedzielę i święta w godz. od 7:00 do 19:00
Śluzowania jednostek poza wyżej wymienionymi godzinami pracy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu (najpóźniej dwa dni robocze wcześniej do godz. 15:00). Kontakt telefoniczny do operatorów: tel. 58 323 93 76, 786 876 453.
Śluzę nadzoruje Kierownik Węzła Hydrotechnicznego Przegalina, tel. 506 129 588.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego napełnienia Bałtyku, Zalewu Wiślanego i utrzymujących się silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki od morza, Zalewu Wiślanego śluza Przegalina Południowa może zostać czasowo zamknięta dla żeglugi bez wydania wcześniejszego komunikatu nawigacyjnego. Powyższe procedury wynikają ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji należy upewnić się telefonicznie na śluzie, czy obiekt nie jest czasowo zamknięty.
✅ Rzeka Szkarpawa
➡ Śluza Gdańska Głowa (km 0+200)
od poniedziałku do piątku godz. od 7:00 do 19:00
w soboty, niedziele i święta w godz. 7:00 do 19:00
Śluzowania jednostek poza wyżej wymienionymi godzinami procy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu (najpóźniej dwa dni robocze wcześniej do godz. 14.00). Kontakt telefoniczny do operatorów: tel. 55 247 17 07, 735 094 723.
Śluzę nadzoruje Kierownik Węzła Hydrotechnicznego Przegalina, tel. 506 129 588.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego napełnienia Bałtyku, Zalewu Wiślanego i utrzymujących się silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki od morza, Zalewu Wiślanego śluza Gdańska Głowa może zostać czasowo zamknięta dla żeglugi bez wydania wcześniejszego komunikatu nawigacyjnego. Powyższe procedury wynikają ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji należy upewnić się telefonicznie na śluzie, czy obiekt nie jest czasowo zamknięty.
➡ Śluzy na rzece Nogat: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00;
– w soboty, niedziele i święta – od 8:00 do 19:00.
☎ Kontakt telefoniczny na śluzy kaskady Nogatu:
Śluza Biała Góra, tel. 55 277 16 91, 797 511 541
Śluza Szonowo, tel. 55 272 20 49, 509 219 551
Śluza Rakowiec, tel. 55 272 83 71, 515 549 552
Śluza Michałowo, tel. 55 247 14 17, 511 603 316
Śluzy nadzoruje Kierownik MEW kaskady Nogatu, tel. 516 060 249.
Skip to content