Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że Operator Urządzeń Obiektów Zwodzonych mostu zwodzonego w Sobieszewie zgłosił, że w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 13.30 została usunięta awaria mostu w Sobieszewie.
➡Most jest sprawny technicznie, dostępny dla ruchu kołowego, pieszego oraz żeglugi zgodnie z harmonogramem zwodzenia.
➡Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Operatorem Urządzeń Obiektów Zwodzonych, Most Zwodzony Gdańsk Sobieszewo tel. 507 433 264.
Skip to content